Casco vaddering (padding) till visir med "flip-up" funktion.